کیورینگ-PQ _B 281

2,542تعداد نمایش :
کیورینگ - PQ _B 281    
                                                                                                  
بعد از اتمام بتن ریزی باید فرآیند عمل آوری که شامل آب دادن و کشیدن گونی خیس برروی بتن است، انجام شود. متاسفانه در بعضی مواقع به علت سهل انگاری در عمل آوری و آب دادن، بتن کشته شده و مقاومت آن افزایش نمی یابد . با اجرای یک فیلم نازک از مایع عمل آوربر روی بتن از تبخیر آب بتن جلوگیری شده و احتیاج به آب دادن نخواهد بود.

موارد کاربرد:

در مواقع زیر می توان از مایع عمل آورنده استفاده کرد:
1-    بتن ریزی در شرایطی که در معرض تابش شدید نورخورشید باشد.
2-    بتن ریزی در شرایطی که در معرض جریان باد می باشد.
3-    بتن ریزی در شرایطی که احتمال ریختن آب بر روی سطح بتن وجود دارد.
4-    بتن ریزی در مناطقی که امکان آب پاشی و یا کشیدن گونی خیس بر روی آن وجود ندارد.

ویژگی ها و تاٌثیرات:

1-    جلوگیری از کشته شدن بتن به علت عدم تنفس
2-    حفظ رطوبت و دمای لازم برای عمل آوری بتن
3-    جلوگیری از تبخیر شدید آب بتن
4-    عدم نیاز به آب پاشی و یا استفاده از موارد دیگر برای حفظ رطوبت بتن
5-    عدم تاثیر بر روی خواص بتن
میزان مصرف:
باتوجه به دمای هوا و تابش نور خورشید و یا میزان جریان باد مقدار مصرف از حدود 80 تا 120 گرم در هر مترمربع توصیه می شود.

روش مصرف:

پس از اتمام بتن ریزی و به محض اینکه بتن به حدی سفت شد که می تواند نیروی فردی را که وظیفه پاشیدن مایع کیورینگ را دارد تحمل کند باید عمل پاشش انجام شود. چنانچه سطح بتن خشک شده باشد بهتر است ابتدا آب پاشی انجام شود و سپس مایع بر روی آن اجراگردد. برای اینکه فیلم مایع خوب و بدون انفضال بر روی بتن قرار گیرد بهتر است پاشش در دو لایه انجام شود.
 
بسته بندی:

گالن 25 و بشکه های 250 کیلوگرمی

شرایط و مدت نگهداری:

دور از سرما و یخبندان و تابش مستقیم نور خورشید و در دمای 5 تا 45 سانتی گراد در بسته بندی اولیه.
توجه:
1-    مایع کیورینگ PQ مطابق با استاندارد     ASTM C309 آمریکا می باشد.
2-    مایع کیورینگ با آب و یا حلال دیگری رقیق نشود.
فرم سفارش