ضدیخ بتن ویژه-ANTIFREZ S _ B283

1,810تعداد نمایش :

ضد یخ بتن ویژه - ANTIFREZ  S _ B283             
                                                                     
استفاده از این ماده، بتن ریزی در هوای سرد ( زیر صفر درجه ) را امکان پذیر می سازد.مکانیزم عملکرد این ماده ترکیبی است شامل دو اثر کاهش دمای انجماد آب و همچنین تسریع در گیرش سیمان. به کمک ضد یخ بتن ریزی در دمای +5  تا -15  درجه سانتی گراد امکان پذیر می گردد.

موارد کاربرد:

بتن ریزی در هوای سرد در محدوده +5 تا  -15  درجه سانتی گراد برای همه انواع سازه های بتنی در محدوده دمای ذکر شده با استفاده از این ماده امکان پذیر است.

ویژگی ها و تاثیرات:

کاهش نقطه انجماد، افزایش سرعت هیدراتاسیون، تشدید حرارت زایی بتن و تسریع زمان گیرش اولیه از ویژگی های اصلی این ماده است.

مقدار مصرف:

مقدار مصرف بر اساس دمای هوا و عیار سیمان مطابق با جدول زیر می باشد:
میزان مصرف: برحسب درصد وزن سیمان

دما     عیار 300    عیار 350    عیار 400
تا -5
تا  -10   
تا -15    % 3
% 3/5
%5    %2/5
% 3
% 4
    % 1/5
% 2
% 3

 روش مصرف:

ضد یخ را می توان همراه با آب اختلاط بتن و یا پس از اختلاط همه اجزای بتن مخلوط کرد. توجه شود در صورتی که ضد یخ در انتهای عمل ساخت بتن اضافه گردد مدت زمان یک دقیقه برای اختلاط کافی است. بایستی به مقداری که ضد یخ استفاده می شود از مقدار آب بتن کم کرد.

شرایط و محل نگهداری:

به دور از تابش مستقیم نور خورشید به مدت یکسال در بسته بندی اولیه

بسته بندی:

در ظرف 25 و بشکه 250 کیلوگرمی

توجه:

1-    این ماده با استاندارد ACI 306  آمریکا مطابقت دارد.
2-    وزن مخصوص ضد یخ 1130 کیلوگرم در مترمکعب است.
3-    PH آن حدود 7 درصد می باشد.
4-    ضد یخ یون کلر ندارد، لذا می توان برای بتن ریزی سازه های بتن مسلح از آن استفاده کرد.


فرم سفارش