ضد یخ ملات پودری-ANTI FPG _ B 284

2,512تعداد نمایش :
ضد یخ ملات پودری - ANTI FPG _ B 284
                                                                               
به عنوان عامل موثر در تسریع گیرش بتن و رسیدن به مقاومت مطلوب در زمان کوتاه تر مصرف می شود.

موارد کاربرد:

در پروژه های اسکلت سازی و کارخانجات قطعات پیش ساخته و انواع بتن ریزی ها به کار می رود.

خواص ویژه:

1-    استفاده هرچه بیشتر از قالبها
2-    صرفه جویی در نیروی انسانی
3-    کاهش زمان برای نگهداری و حفاظت
4-    استفاده هرچه سریعتر از یک سازه بتنی
5-    تقلیل خطرات ناشی از تغیییرات سریع دمای محیط

مشخصات فنی:

نوع: پودری
رنگ: سفید
قابلیت مصرف: 15 تا +15
روش مصرف:
به میزان %2 به مخلوط ملات افزوده سپس میکس شود.یا در مقدار آب ملات حل شده و سپس به ملات اضافه نمایید.
میزان مصرف:
بستگی به دمای محیط از 2 تا 3/5  کیلوگرم وزن سیمان مصرفی.

بسته بندی:


در کیسه های 25 کیلوگرمی.

توجه:

این پودر را در بتنهای مسلح استفاده نمایید.
دما     عیار 300    عیار 350    عیار 400
تا -5
تا  -10   
تا -15    % 3/5
% 4/5
%5/5    %3
% 3/5
% 4/5
    % 2
% 2/5
% 3/5

فرم سفارش