تخریب کننده بتن و سنگ - DEMOLISH-B408

4،627تعداد نمایش :
تخریب کننده بتن وسنگ - DEMOLISH-B408

ماده تخریب کننده با انبساط آرام بدون ایجاد صدا باعث تخریب بتن وملات می گردد. این ماده از ترکیبات آهکی ساخته شده است.

موارد کاربرد:

به طور کلی برای تخریب هر گونه سازه ساخته شده با بتن وملات از ماده تخریب کننده استفاده میشود.

ویژگی وتاثیرات:

ویژگیهای تخریب کننده بتن وملات عبارتند از:

1 – سمی نیست وبرای سلامت محیط زیست خطری ندارد
2 – در مناطق مسکونی فرآیند تخریب بدون هیچ گونه خطری انجام می شود
3 – بدون سروصدا سازه راتخریب می کند

میزان مصرف:

مقدار مصرف ماده تخریب کننده با توجه به حجم گمانه هایی که در سازه ایجاد می شود و جرم حجمی ماده، قابل محاسبه است. برای آماده کردن ماده، هر10کیلوگرم پودر با حدود 3 لیتر آب مخلوط گردد.در فصل گرم مقدار آب کمتری لازم است

روش مصرف :

بسته به اندازه سازه ای که قراراست تخریب شود گمانه های به قطرهای 4،5 ویا6/5 سانتی متر حفر می  شود.عمق گمانه های حدود 75 درصد عمق سازه است.فاصله آنها باید با توجه به قطر حفر شده به ترتیب حدود  30،35و90 سانتی مترمی باشد.وبرای آرایش چاله ها بهتر است با بخش فنی شرکت شیمی بتن مشورت شود.گمانه ها نباید به هم متصل شده ودر بعضی مواقع ممکن است لازم باشد به صورت مورب اجرا گردد. پس از اینکه گمانه ها حفر شدند ماده تخریب کننده آماده شده و بلافاصله در کمتر از 10دقیقه در داخل گمانه ها ریخته وروی آنها با نایلون پوشانده شود.چنانچه سازه بتن مسلح باشد بهتر است سوراخها نزدیکتر باشد.

شرایط ومدت نگهداری :

به دور از تابش مستقیم نورخورشید ودر دمای 5 تا40 درجه سانتیگراد به مدت دوسال ونیم در بسته بندی اولیه

بسته بندی:


بسته های 25 کیلوگرمی

توجه:

1 – وزن مخصوص ماده تخریب کننده حدود 1400کیلوگرم برمترمکعب می باشد.
2 – هنگام اختلاط از دستکش پلاستیکی وعینک وظرف پلاستیکی استفاده شود
3 – با توجه به اینکه عملکرد محصول به دمای هوا بستگی دارد،بهترین دما بین 10تا40 درجه سانتیگراد می باشد. دراین دما مدت عملکرد ماده حدود 5 تا7 ساعت می باشد.
4 – در هنگام اجرا استفاده از دستکش وعینک الزامی می باشد.
فرم سفارش